Umowa patronacka z Zespołem Szkół Handlowych

Dodano: 21.11.2022

W środę 9 listopada w budynku naszej uczelni podpisana została wyjątkowa umowa o współpracy partnerskiej. Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji stała się patronem licealnych klas kosmetycznych w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu. To pierwsza tego typu współpraca i jednocześnie pierwsza umowa patronacka ze szkołą średnią w historii naszej uczelni.

Klasa licealna o profilu kosmetycznym w Zespole Szkół Handlowych  jest jedyną taką klasą na terenie Poznania oraz w okolicy. Uczniowie realizują przedmioty na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, języka angielskiego oraz biologii. Dodatkowym atutem jest wprowadzenie przedmiotu o nazwie „Elementy kosmetologii”.

 

Celem wprowadzenia takiej innowacji jest zainteresowanie młodzieży pracą w branży kosmetycznej, nie tylko w firmach kosmetycznych, ale także w gabinetach i salonach kosmetycznych. Podstawowym zadaniem jest uzyskanie przez uczniów wiedzy na temat anatomii człowieka, skóry, preparatów kosmetycznych, fizykoterapii, pielęgnacji skóry, oczu oraz kończyn górnych i dolnych, jak również wpojenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i drugiego człowieka oraz reagowanie na problemy zdrowotne.

 

W ramach profilu kosmetycznego prowadzone są zajęcia na terenie szkoły  w sali kosmetycznej oraz poza nią. Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu jako patron i uczelnia z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie kosmetologii umożliwi uczniom klas kosmetycznych odbycie warsztatów pokazowych pod czujnym okiem doświadczonych instruktorek. Dzięki takiej formie prowadzenia zajęć młodzież będzie miała okazję odbyć interesujące zajęcia praktyczne w rozszerzonej i profesjonalnej formie oraz zapoznać się ze specyfiką pracy na dalszym etapie kształcenia w zawodzie kosmetologa.

 

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji ma również zamiar włączyć ZSH do udziału w ważnych wydarzeniach edukacyjnych i inicjatywach naukowych: wykładach otwartych i prelekcjach, konferencjach i sympozjach, prezentacjach z udziałem profesjonalnych firm kosmetycznych, organizowanych w formie online oraz w budynku uczelni.

 

Patronat naukowy to rodzaj umowy partnerskiej między uczelnią wyższą a szkołą średnią, która stwarza uczniom nowe możliwości rozwoju, a nauczycielom pozwala na wymianę doświadczeń z kadrą akademicką. Jesteśmy przekonani, że partnerstwo przyniesie obu stronom wiele korzyści i szereg pozytywnych doświadczeń!