Wycieczka do Działu żywienia wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu

Dodano: 02.04.2019

Wycieczka do Działu żywienia wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Poznaniu ul. Szwajcarska 3. Studenci kierunku Dietetyka studiów I stopnia – licencjackich III roku oraz studiów II stopnia – magisterskich I roku, odbywali wycieczki edukacyjne w ramach realizowanego przedmiotu „Zasady organizacji żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach” do działu żywienia Szpitala Miejskiego z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Poznaniu przy ul. Szwajcarska 3. Bardzo istotnym aspektem edukacyjnym było ukazanie strony praktycznej organizacji żywienia zbiorowego w szpitalach oraz zapoznanie studentów z indywidualnym systemem dystrybucji potraw, który ten szpital jako jeden z niewielu w województwie wielkopolskim posiada.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Dyrekcji Szpitala oraz Kierownictwu Działu Żywienia wraz z pracownikami za stworzenie takiej możliwości i podzielenie się wiedzą.