Senat


Skład Senatu

Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji

w Poznaniu

kadencja od 2021 roku do 2025 roku

 

I) Przewodniczący:

1) prof. WSZUiE dr hab. n. med. Marian Grzymisławski – Rektor

II) Dziekan:

2) dr inż. Agnieszka Wiśniewska – Wydział Kosmetologii i Nauk Edukacyjnych w Poznaniu

III) Prodziekani:

3) dr Małgorzata Mazur – kierunek kosmetologia, studia I i II stopnia

4) dr Ewa Bresińska-Krawiec – kierunek dietetyka, studia I i II stopnia

IV) Kanclerz:

5) mgr Aniela Goc

V) Wicekanclerz:

6) Piotr Skrzypczak

VI) Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni posiadający tytuł naukowy prof. lub stopień naukowy dr hab. i zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy:

7) dr hab. Andrzej Bugaj

8) prof. zw. dr hab. n. med. Maria Pioruńska-Stolzmann

9) dr hab. Barbara Poniedziałek

VII) Pracownicy dydaktyczni Uczelni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy:

10) mgr Hanna Niewiedział

11) dr inż. Małgorzata Korsar

12) dr Joanna Rutkowska

13) dr Klaudia Malikowska

14) dr Grażyna Szmyt

VIII) Przedstawiciel pracowników niebędący nauczycielem akademickim

15) mgr Paula Chmielewska

IX) Przedstawiciele studentów:

16) Wiktoria Bartkowiak

17) Pamela Faustyna Galemba

18) Agnieszka Mikołajczak

19) Martyna Roszak