Senat


Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. n. med. Marian Grzymisławski – Rektor

Dziekan:

 • Dr Krystyna Janowicz – Wydział Kosmetologii i Nauk Edukacyjnych w Poznaniu

Prodziekani:

 • Dr n. med. Beata Medenecka – kierunek kosmetologia, studia I stopnia
 • Dr n. med. Joanna Rutkowska – kierunek kosmetologia, studia II stopnia
 • Dr inż. Agnieszka Wiśniewska – kierunek dietetyka, studia I i II stopnia

Kanclerz:

 • Mgr Aniela Goc

Wicekanclerz:

 • Piotr Skrzypczak

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni posiadający tytuł naukowy prof. lub stopień naukowy dr hab. i zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy

 • Prof. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak
 • Prof. dr hab. n. med. Maria Pioruńska-Stolzmann
 • Prof. dr hab. n. med. Barbara Raszeja-Kotelba
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Żeromski

Pracownicy dydaktyczni Uczelni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy

 • Dr Stanisław Dyba
 • Mgr Alicja Matuszewska
 • Dr Dorota Patkowska
 • Dr Sława Połoczańska-Godek
 • Dr Mirosława Szaufer-Hajdrych

Przedstawiciel pracowników niebędący nauczycielem akademickim:

 • Mgr Dawid Radojewski

Przedstawiciele studentów:

 • Natalia Babińska
 • Laura Gąsiorowska
 • Marta Hybsz
 • Aleksandra Sienkiewicz