Senat


Skład Senatu

Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji

w Poznaniu

kadencja od 2021 roku do 2025 roku

 

I) Przewodniczący:

1) prof. WSZUiE dr hab. n. med. Marian Grzymisławski – Rektor

II) Dziekan:

2) dr inż. Agnieszka Wiśniewska – Wydział Kosmetologii i Nauk Edukacyjnych w Poznaniu

III) Prodziekani:

3) dr Katarzyna Kordus – kierunek kosmetologia, studia I i II stopnia

4) dr Ewa Bresińska-Krawiec – kierunek dietetyka, studia I i II stopnia

IV) Kanclerz:

5) mgr Aniela Goc

V) Wicekanclerz:

6) Piotr Skrzypczak

VI) Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni posiadający tytuł naukowy prof. lub stopień naukowy dr hab. i zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy:

7) dr hab. Andrzej Bugaj

8) prof. zw. dr hab. n. med. Maria Pioruńska-Stolzmann

9) dr hab. Barbara Poniedziałek

VII) Pracownicy dydaktyczni Uczelni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy:

10) mgr Hanna Niewiedział

11) dr Dorota Patkowska

12) dr Joanna Rutkowska

13) dr Mirosława Szaufer-Hajdrych

14) dr Grażyna Szmyt

VIII) Przedstawiciel pracowników niebędący nauczycielem akademickim

15) mgr Paula Chmielewska

IX) Przedstawiciele studentów:

16) Wiktoria Bartkowiak

17) Pamela Faustyna Galemba

18) Agnieszka Mikołajczak

19) Natalia Stachowiak