Dietetyka – I Stopnia


Dietetyka: studia niestacjonarne

studia licencjackie – 3-letnie

Na kierunku dietetyka studenci zdobywają szczegółową wiedzę i umiejętności z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw dietetycznych, profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych oraz psychologii żywienia. Kierunek ten przygotowuje studenta m.in. do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia, prowadzenia edukacji żywieniowej oraz współpracy z innymi pracownikami ochrony zdrowia. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania zawodu dietetyka. Absolwenci studiów zaocznych licencjackich na kierunku dietetyka posiadają możliwość zatrudnienia w: poradniach dietetycznych, szpitalach, sanatoriach, uzdrowiskach, restauracjach dietetycznych, firmach cateringowych, firmach produkujących zdrową żywność, inspekcjach sanitarnych, żłobkach, przedszkolach oraz domach pomocy społecznej.

Po II roku nauki studenci dietetyki wybierają jedną ze specjalności:

  • poradnictwo dietetyczne
  • żywienie w sporcie i odnowie biologicznej
  • Program studiów przewiduje 700 godzin praktyk zawodowych w ośrodkach prowadzących poradnictwo dietetyczne, żywienie zbiorowe oraz zakładach przemysłu spożywczego.

Studia dietetyczne: specjalność

Specjalność dietetyka: Poradnictwo dietetyczne

Absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą w zakresie diet alternatywnych, suplementacji diety, żywienia dzieci i młodzieży, osób dorosłych w zależności od aktywności fizycznej, kobiet ciężarnych i karmiących oraz osób starszych.

Absolwent posiada umiejętność udzielania kompetentnych porad dietetycznych oraz planowania żywienia dla pacjentów zdrowych i w różnych jednostkach chorobowych oraz edukowania w zakresie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych. Specjalność ta ukazuje jak ważna jest rola dietetyka w prewencji i leczeniu chorób cywilizacyjnych oraz w poprawie jakości życia społeczeństwa.

Absolwent posiada możliwość zatrudnienia w gabinetach dietetycznych, szpitalach, poradniach chorób metabolicznych, zakładach żywienia zbiorowego np. restauracjach, przedszkolach, stołówkach szkolnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz sklepach z suplementami diety i zdrową żywnością.

Specjalność dietetyka: Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej

Absolwent jest przygotowany do profesjonalnego poradnictwa w zakresie żywienia osób ze zwiększoną aktywnością fizyczną, ponadto dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego i biologicznych uwarunkowań wysiłku fizycznego.

Absolwent jest przygotowany do planowania żywienia i suplementacji w aktywności fizycznej o różnym stopniu natężenia i w poszczególnych dyscyplinach sportowych w celu wzrostu efektywności wysiłku fizycznego i osiągnięć sportowych.

Kończąc studia dietetyczne ze specjalnością żywienie w sporcie i odnowie biologicznej absolwent posiada możliwość zatrudnienia w placówkach sportowych, klubach fitness i siłowniach, salonach SPA, sanatoriach, firmach zajmujących się produkcją żywności lub suplementów diety lub ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

DIETETYKA: STUDIA NIESTACJONARNE
Opłata rekrutacyjna 85 zł
I rok 349 zł (przez 12 miesięcy)
II rok 389 zł (przez 12 miesięcy)
III rok 389 zł (przez 9 miesięcy)
Całkowity koszt studiów 12 357 zł

Czesne za pierwszy rok studiów dla Cudzoziemców nie posiadających Karty Polaka wynosi 5388 zł (Dietetyka).

NASI WYKŁADOWCY

Pliki do pobrania

Dietetyka - Program studiów I stopnia tryb niestacjonarnypdf0.2 MBPOBIERZ
Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2019 r.pdf0.3 MBPOBIERZ
Regulamin studiów z dnia 26.04.2022 r. - obowiązuje od dnia 1.10.2022 r.pdf0.3 MBPOBIERZ