Dietetyka – II Stopnia


Dietetyka: studia magisterskie na Wydziale w Poznaniu

Forma niestacjonarna
Czas trwania: 2 lata

Studia II stopnia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Dietetyka.

O przyjęcie mogą również ubiegać się absolwenci innych kierunków studiów po zdaniu egzaminu wstępnego – więcej informacji udziela Dział Rekrutacji tel. 61 655 85 71.

Egzamin wstępny odbędzie się we wrześniu 2021 r. Zadania do pobrania w formacie PDFpobierz

Wykaz literatury przydatnej przed egzaminem wstępnym z dietetyki – pobierz

Po I roku nauki studenci wybierają jedną ze specjalności:

  • Dietetyka spersonalizowana i psychodietetyka
  • Dietetyczne wspomaganie leczenia otyłości i innych chorób cywilizacyjnych
  • Dietetyka w sporcie

Dlaczego warto wybrać niestacjonarne studia magisterskie na kierunku Dietetyka w WSZUiE Poznań?

PRAKTYKA
Oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych.

Udział procentowy zajęć w formie wykładu – 30%. Udział procentowy zajęć PRAKTYCZNYCH 70%.

PRESTIŻ
Studenci mogą odbywać staże i praktyki w renomowanych szpitalach, klinikach czy poradniach dietetycznych.

NOWOCZESNY PROGRAM NAUCZANIA
Studenci korzystają podczas zajęć z profesjonalnego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego umożliwiającego analizę składu cziała czy układania spersonalizowanych diet.

DOŚWIADCZONA KADRA
Wykwalifikowana kadra wykładowców praktyków: lekarzy, dietetyków, psychologów.

Perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunku Dietetyka:

Gdzie można pracować po dietetyce? Magister dietetyki będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki żywienia oraz w instytucjach doradczych i szkolących z zakresu dietetyki. Może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, placówkach żywienia zbiorowego, placówkach cateringowych, poradniach dietetycznych i/lub psychodietetycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także placówkach sportowych i turystyczno-rekreacyjnych. Studia przygotowują absolwentów do zatrudnienia również w placówkach badawczo-rozwojowych oraz instytutach naukowo-badawczych.

Absolwent będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących poradnictwa dietetycznego.

Po zakończeniu studiów II stopnia, student uzyska dyplom ukończenia z tytułem zawodowym magistra.

 

DIETETYKA
Opłata rekrutacyjna 85 zł
I rok 459 zł (przez 12 miesięcy)
II rok 529 zł (przez 9 miesięcy)
Całkowity koszt studiów PROMOCJA 10 269 zł 12 000 zł

Czesne za pierwszy rok studiów dla Cudzoziemców nie posiadających Karty Polaka wynosi 6708 zł (Dietetyka).

NASI WYKŁADOWCY

Pliki do pobrania

Plany studiów - kierunek dietetyka, studia magisterskie, niestacjonarne 2021-2023pdf0.5 MBPOBIERZ
ZAGADNINIA DO EGZAMIN WSTĘPNEGO DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU DIETETYKA 2020pdf0.4 MBPOBIERZ
Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2019 r.pdf0.3 MBPOBIERZ
Regulamin studiów z dnia 26.04.2022 r. - obowiązuje od dnia 1.10.2022 r.pdf0.3 MBPOBIERZ