Dietetyka – II Stopnia


Dietetyka: studia magisterskie na Wydziale w Poznaniu

Forma niestacjonarna
Czas trwania: 2 lata

Studia II stopnia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Dietetyka.

O przyjęcie mogą również ubiegać się absolwenci innych kierunków studiów po zdaniu egzaminu wstępnego – więcej informacji udziela Dział Rekrutacji tel. 61 655 85 71.

Egzamin wstępny odbędzie się we wrześniu 2021 r. Zadania do pobrania w formacie PDFpobierz

Wykaz literatury przydatnej przed egzaminem wstępnym z dietetyki – pobierz

Po I roku nauki studenci wybierają jedną ze specjalności:

  • Dietetyka spersonalizowana i psychodietetyka
  • Dietetyczne wspomaganie leczenia otyłości i innych chorób cywilizacyjnych
  • Dietetyka w sporcie

Dlaczego warto wybrać niestacjonarne studia magisterskie na kierunku Dietetyka w WSZUiE Poznań?

PRAKTYKA
Oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych.

Udział procentowy zajęć w formie wykładu – 30%. Udział procentowy zajęć PRAKTYCZNYCH 70%.

PRESTIŻ
Studenci mogą odbywać staże i praktyki w renomowanych szpitalach, klinikach czy poradniach dietetycznych.

NOWOCZESNY PROGRAM NAUCZANIA
Studenci korzystają podczas zajęć z profesjonalnego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego umożliwiającego analizę składu cziała czy układania spersonalizowanych diet.

DOŚWIADCZONA KADRA
Wykwalifikowana kadra wykładowców praktyków: lekarzy, dietetyków, psychologów.

Perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunku Dietetyka:

Gdzie można pracować po dietetyce? Magister dietetyki będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki żywienia oraz w instytucjach doradczych i szkolących z zakresu dietetyki. Może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, placówkach żywienia zbiorowego, placówkach cateringowych, poradniach dietetycznych i/lub psychodietetycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także placówkach sportowych i turystyczno-rekreacyjnych. Studia przygotowują absolwentów do zatrudnienia również w placówkach badawczo-rozwojowych oraz instytutach naukowo-badawczych.

Absolwent będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących poradnictwa dietetycznego.

Po zakończeniu studiów II stopnia, student uzyska dyplom ukończenia z tytułem zawodowym magistra.

 

DIETETYKA
Opłata rekrutacyjna 85 zł
I rok 450 zł (przez 12 miesięcy)
II rok 520 zł (przez 9 miesięcy)
Całkowity koszt studiów PROMOCJA 10 080 zł 12 000 zł

Czesne za pierwszy rok studiów dla Cudzoziemców nie posiadających Karty Polaka wynosi 6600 zł (Dietetyka).

NASI WYKŁADOWCY

[tlpteam id=”2593″ title=”wersja 1″]

Pliki do pobrania

Plan studiów magisterskich - Kierunek DIETETYKA studia II stopnia tryb niestacjonarnypdf0.2 MBPOBIERZ
ZAGADNINIA DO EGZAMIN WSTĘPNEGO DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU DIETETYKA 2020pdf0.4 MBPOBIERZ
Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2019 r.pdf0.3 MBPOBIERZ