Dietetyka – II Stopnia


Dietetyka: studia drugiego stopnia

Dwuletnie studia magisterskie – forma niestacjonarny

 

Studia II stopnia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Dietetyka.

O przyjęcie mogą również ubiegać się absolwenci innych kierunków studiów po zdaniu egzaminu wstępnego – więcej informacji udziela Dział Rekrutacji tel. 61 655 85 71.

Egzamin wstępny odbędzie się we wrześniu 2023 r. Zadania do pobrania w formacie PDFpobierz

Wykaz literatury przydatnej przed egzaminem wstępnym z dietetyki – pobierz

Zajęcia odbywają się hybrydowo tzn. wykłady on-line, ćwiczenia stacjonarnie w uczelni lub laboratoriach/gabinetach i innych miejscach, z którymi współpracujemy!

Po I roku nauki studenci wybierają jedną ze specjalności:

  • Dietetyka spersonalizowana i psychodietetyka
  • Dietetyka w sporcie

Dlaczego warto wybrać niestacjonarne studia magisterskie na kierunku Dietetyka w WSZUiE Poznań?

PRAKTYKA
Oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych.

Udział procentowy zajęć w formie wykładu – 30%. Udział procentowy zajęć PRAKTYCZNYCH 70%.

PRESTIŻ
Studenci mogą odbywać staże i praktyki w renomowanych szpitalach, klinikach czy poradniach dietetycznych.

NOWOCZESNY PROGRAM NAUCZANIA
Studenci korzystają podczas zajęć z profesjonalnego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego umożliwiającego analizę składu cziała czy układania spersonalizowanych diet.

DOŚWIADCZONA KADRA
Wykwalifikowana kadra wykładowców praktyków: lekarzy, dietetyków, psychologów.

Perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunku Dietetyka:

Gdzie można pracować po dietetyce? Magister dietetyki będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki żywienia oraz w instytucjach doradczych i szkolących z zakresu dietetyki. Może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, placówkach żywienia zbiorowego, placówkach cateringowych, poradniach dietetycznych i/lub psychodietetycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także placówkach sportowych i turystyczno-rekreacyjnych. Studia przygotowują absolwentów do zatrudnienia również w placówkach badawczo-rozwojowych oraz instytutach naukowo-badawczych.

Absolwent będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących poradnictwa dietetycznego.

Po zakończeniu studiów II stopnia, student uzyska dyplom ukończenia z tytułem zawodowym magistra.

 

DIETETYKA
Opłata rekrutacyjna 85 zł
I rok 499 zł
II rok 599 zł

Opłata miesięczna za pierwszy rok studiów dla Cudzoziemców nie posiadających Karty Polaka jest wyższa o 100 zł.

NASI WYKŁADOWCY

dr n. med. Ewa Leporowska

dr n. med. Ewa Leporowska

mgr inż. Dagmara Matuszek

mgr inż. Dagmara Matuszek

mgr inż. Krystyna Cegiel-Pawełek

mgr inż. Krystyna Cegiel-Pawełek

dr n med. i n. o zdr. Agata Dutkiewicz

dr n med. i n. o zdr. Agata Dutkiewicz

mgr Maria Kmieciak

mgr Maria Kmieciak

dr inż. Małgorzata Korsar

dr inż. Małgorzata Korsar

mgr Karolina Pawlak

mgr Karolina Pawlak

dr n. med. Klaudia Malikowska

dr n. med. Klaudia Malikowska

dr inż. Krzysztof Dziedzic

dr inż. Krzysztof Dziedzic

dr Agata Krasińska

dr Agata Krasińska

dr n. med. Angelika Kargulewicz

dr n. med. Angelika Kargulewicz

mgr Robert Bielecki

mgr Robert Bielecki

mgr Magdalena Cieśla

mgr Magdalena Cieśla

Prof. dr hab. nauk med. Maria Piorunska-Stolzmann

Prof. dr hab. nauk med. Maria Piorunska-Stolzmann

Pliki do pobrania

Zagadnienia na egzamin wstępny - dietetyka - studia magisterskie - 2023pdf0.1 MBPOBIERZ
Wykaz literatury na egzamin wstępny - dietetyka - studia magisterskie - 2023pdf0.1 MBPOBIERZ