Kosmetologia – I Stopnia


KOSMETOLOGIA I STOPNIA

Studia kosmetologia estetyczna na WSZUiE. Celem kształcenia jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, edukatorów zdrowia i urody, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu nauk medycznych i paramedycznych do: wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na ciało i wszystkie rodzaje cery z wykorzystaniem kosmetyków i aparatury najnowszej generacji, współpracy z lekarzami dermatologami w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, współpracy z lekarzami chirurgami medycyny estetycznej. Absolwenci Uczelni znajdą zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, firmach produkujących kosmetyki, a także samodzielnie prowadzą własny gabinet oferując w nim pełny zakres usług kosmetologicznych poprawiając zdrowie i piękno skóry jak i samopoczucie psychiczne.

Program studiów przewiduje 3 miesiące praktyk.

Po II roku nauki studenci wybierają jedną ze specjalności:

  • podologia
  • kosmetologia praktyczna
  • wizaż i stylizacja

PODOLOGIA

Podolog, to specjalista, który ma wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę nie tylko ze zdrową stopą, ale także z taką, na której występują defekty, deformacje i choroby. W ramach specjalności Podologia, studenci uczą się szczegółowej diagnostyki, technik zabiegowych, terapii manualnych kończyn dolnych oraz sposobów odciążeń pozabiegowych. Na zajęciach praktycznych organizowane są cykliczne wizyty pacjentów podologicznych, wyjścia do Domów Opieki Seniora, wykłady tematyczne i szkolenia firmowe, za które studenci otrzymują certyfikaty wzbogacające port folio pomocne na rynku pracy.

Studenci na zajęciach ćwiczą na specjalistycznych modelach, na sobie nawzajem, jak i również wykonują zabiegi na zaproszonych pacjentach. Szeroka gama możliwości pracy z różnorodnymi przypadkami, u których występują defekty, deformacje i choroby w obrębie stóp dają możliwość pracy w rzeczywistych warunkach pod czujnym okiem osoby prowadzącej zajęcia, co zapewnia komfort zdobywania szeregu umiejętności.

Na pracowni podologicznej prezentowane są zarówno podstawowe, jak i wysoce wyspecjalizowane zabiegi podologiczne. Ponadto w toku kształcenia studenci uzupełniają swoją wiedzę i umiejętności  o zagadnienia związane ze szczegółową diagnostyką stóp i postawy ciała oraz prawidłową biomechaniką chodu.

Studenci w ramach zajęć uczą się obsługi sprzętów podologicznych oraz aparatów diagnostycznych wykorzystywanych w profesjonalnych gabinetach podologicznych.

Nauka na tej specjalności daje możliwość pracowania z wymagającym pacjentem, co wykształca empatię, wrażliwość i ostrożność w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Specjalność przygotowuje do pracy w gabinetach podologicznych, gabinetach stopy cukrzycowej, czy gabinetach diagnostycznych oraz uczy pracy w zespole interdyscyplinarnym.

KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA

Druga z oferowanych specjalności – Kosmetologia Praktyczna opiera się na kształceniu specjalistów kosmetologów i edukatorów zdrowia i urody, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu nauk medycznych i paramedycznych. Zasięg tej specjalności znacznie wykracza poza podstawowe zabiegi pielęgnacyjne. Absolwenci potrafią wykonać podstawowe i zaawansowane techniki pielęgnacyjne na twarzy i ciele z wykorzystaniem nowoczesnych preparatów kosmetycznych oraz specjalistycznej aparatury. Duży nacisk kładzie się na umiejętność współpracy z lekarzem dermatologiem oraz lekarzem medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skór zmienionych chorobowo.

W ramach zajęć studenci zdobywają doświadczenie praktyczne w pracy z różnymi rodzajami skóry i problemami związanymi z wpływem środowiska, warunków pracy oraz wieku wpływającego na stan skóry. Dzięki prowadzonym zajęciom praktycznym, studenci przygotowani są do wykonywania zabiegów zarówno manualnych, jak i również z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury.

Wiodącym przedmiotem tej specjalności jest pracownia kosmetyczna, w ramach której studenci uczą się specyfiki pracy w zawodzie. Ponadto w toku kształcenia uzupełniają swoją wiedzę i umiejętności  o zagadnienia związane ze szczegółową diagnostyką skóry twarzy oraz ciała. Ponadto zapoznają się z nowościami technologicznymi w kosmetologii, czyli najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie preparatów i składników kosmetycznych oraz linii pielęgnacyjnych firm kosmetycznych.

Studenci w ramach zajęć uczą się obsługi profesjonalnych sprzętów i aparatury diagnostycznej wykorzystywanych w nowoczesnych salonach kosmetycznych

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w salonach kosmetycznych, SPA, ośrodkach odnowy  biologicznej, gabinetach medycyny estetycznej jako asystenci lekarzy, w firmach produkujących kosmetyki, a także samodzielnie poprowadzą salony kosmetyczne oferując pełen zakres usług kosmetologicznych.

WIZAŻ I STYLIZACJA

Wizaż i stylizacja to trzecia specjalność oferowana w ramach studiów licencjackich, która związana jest z upiększaniem twarzy i ciała, kreowaniem wizerunku zewnętrznego, stylizacją sylwetki oraz pielęgnacją skóry. Wizażysta dobiera i przeprowadza zabiegi po przeprowadzeniu wcześniejszej diagnozy skóry i typu urody. Potrafi również wykonać makijaże i stylizacje okolicznościowe, specjalistyczne oraz z zakresu nowoczesnych trendów.

Studenci ćwiczą na zaproszonych modelach (makijaż nastolatki, kobiety dojrzałej, krótko i dalekowidza) oraz na sobie nawzajem. Zdobywają doświadczenie praktyczne w pracy z różnymi rodzajami skóry i typami urody. Dzięki prowadzonym zajęciom przygotowani są do wykonywania różnych technik makijażu, stylizacji fryzur i przeprowadzania analizy kolorystycznej. Szeroka gama możliwości pracy z modelami w różnym wieku, z indywidualnym typem urody pozwala praktycznie przygotować do pracy wizażysty pod opieką specjalistów prowadzących zajęcia, co zapewnia komfort zdobywania specyficznych umiejętności.

 

KOSMETOLOGIA
TRYB STACJONARNY TRYB NIESTACJONARNY
Opłata rekrutacyjna 85 zł
Wyprawka 280 zł
I rok 399 zł (przez 12 miesięcy) 399 zł (przez 12 miesięcy)
II rok 559 zł (przez 12 miesięcy) 549 zł (przez 12 miesięcy)
III rok 559 zł (przez 9 miesięcy) 549 zł (przez 9 miesięcy)
Całkowity koszt studiów 16 527 zł 16 317 zł

Czesne za pierwszy rok studiów dla Cudzoziemców nie posiadających Karty Polaka wynosi 5988 zł (Kosmetologia).

Program studiów: Kosmetologia

Poniżej do pobrania w pliku PDF przedstawiamy program studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kosmetologii I stopnia oraz regulamin.

Pliki do pobrania

Kosmetologia, studia I stopnia, forma stacjonarna, 2021_2024 (obecny I rok)pdf0.7 MBPOBIERZ
Kosmetologia, studia I stopnia, forma niestacjonarna, 2021_2024 (obecny I rok)pdf0.7 MBPOBIERZ
Kosmetologia, Studia I stopnia, forma stacjonarna, 2020_2021-2022_23.pdf (obecny II rok)pdf0.4 MBPOBIERZ
Kosmetologia, Studia I stopnia, forma niestacjonarna, 2020_2021-2022_23.pdf (obecny II rok)pdf0.4 MBPOBIERZ
Kosmetologia, Studia I stopnia, forma stacjonarna, 2019_2020-2021_22 (obecny III rok)pdf2.1 MBPOBIERZ
Kosmetologia, Studia I stopnia, forma niestacjonarna, 2019_2020-2021_22 (obecny III rok)pdf2.0 MBPOBIERZ
Regulamin studiów z dnia 26.04.2022 r. - obowiązuje od dnia 1.10.2022 r.pdf0.3 MBPOBIERZ