Kosmetologia – II Stopnia


Kosmetologia: studia magisterskie dwuletnie – tryb niestacjonarny

Zaoczne studia II stopnia na kierunku kosmetologia zapewniają studentom możliwość interdyscyplinarnego wykształcenia w zakresie współczesnej kosmetologii.

Studia magisterskie na kierunku kosmetologia mogą podjąć również absolwenci innych kierunków studiów, pod warunkiem ukończenia kursu przygotowawczego organizowanego przez WSZUiE w Poznaniu.

Zwolnienie z kursu obejmuje kandydatów, którzy:

 • posiadają dyplom technika usług kosmetycznych lub;
 • posiadają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu kosmetologii, kosmetologii estetycznej bądź dermatologii estetycznej lub;
 • posiadają udokumentowany, co najmniej 24-miesięczny staż w gabinecie kosmetycznym, kosmetologicznym lub dermatologicznym.

Absolwent 2-letnich studiów na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł magistra kosmetologii i będzie przygotowany do:

 • ścisłej współpracy z lekarzami medycyny estetycznej i dermatologii kosmetycznej w zakresie pielęgnacji skóry,
 • przeprowadzenia niezbędnych badań analitycznych oceniających kosmetyk pod względem jego cech fizykochemicznych oraz właściwości użytkowych,
 • współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków oraz współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne,
 • kierowania zespołem kosmetyczek, kosmetologów po studiach licencjackich oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody.

Absolwenci będą mogli podjąć pracę:

 • w gabinetach kosmetycznych,
 • w ośrodkach odnowy biologicznej,
 • w centrach SPA,
 • w firmach produkujących kosmetyki, laboratoriach i ośrodkach analizujących jakość produktów kosmetycznych,
 • samodzielnie uruchomić powyższą działalność oraz ją prowadzić.

Studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z trzech specjalności:

 • technologia produktu kosmetycznego,
 • kosmetologia anti-aging,
 • trychologia praktyczna.

* Obowiązkowy kurs przygotowawczy dla kandydatów nie posiadających wykształcenia wyższego z kierunku kosmetologia. Więcej informacji – Dział Rekrutacji tel. 61 655 85 71

 

KOSMETOLOGIA
Opłata rekrutacyjna 85 zł
I rok 660 zł (przez 12 miesięcy)
II rok 760 zł (przez 9 miesięcy)
Całkowity koszt studiów 14 760 zł

Czesne za pierwszy rok studiów dla Cudzoziemców nie posiadających Karty Polaka wynosi 9120 zł (Kosmetologia).

Program studiów

Poniżej do pobrania w pliku PDF przedstawiamy program studiów niestacjonarnych z kosmetologii II stopnia oraz regulamin.

Pliki do pobrania

Kosmetologia, studia II stopnia, forma niestacjonarna, 2021-2023, (obecny I rok)pdf0.3 MBPOBIERZ
Kosmetologia, studia II stopnia, forma niestacjonarna, 2020-2022, (obecny II rok)pdf0.9 MBPOBIERZ
Regulamin studiów z dnia 26.04.2022 r. - obowiązuje od dnia 1.10.2022 r.pdf0.3 MBPOBIERZ