Studia podyplomowe
Dietetyka kliniczna

 

Studia podyplomowe obejmują zagadnienia z dziedziny dietetyki klinicznej, na którą składa się diagnostyka odżywiania, leczenie i poradnictwo, służące poprawie wyników leczenia. Słuchacze podczas studiów:

 • zapoznają się m.in. z tematyką fizjologii i patofizjologii żywienia, diagnostyką laboratoryjną w dietetyce, żywieniem w konkretnych jednostkach chorobowych;
 • zdobywają umiejętność przygotowania diety szpitalnej, projektowania diet w wybranych jednostkach chorobowych; potrafią przeprowadzić wywiad żywieniowy z pacjentem.

Absolwent studiów jest w stanie ocenić potrzeby żywieniowe pacjentów w różnych stanach klinicznych, wymagających opieki zespołu interdyscyplinarnego; posiada wiedzę i umiejętność opieki żywieniowej nad pacjentem ze szczególnymi potrzebami dietetycznymi.

Uzyskane kwalifikacje pozwolą na zatrudnienie absolwenta  w instytucjach zajmujących się opieką medyczną nad osobami wymagającymi profesjonalnej opieki żywieniowej.

CEL STUDIÓW

Celem studiów w obszarze dietetyki klinicznej jest kształcenie i przygotowanie słuchaczy do prowadzenia leczenia żywieniowego osób cierpiących na różnorodne schorzenia, prowadzenie żywienia osób wymagających specjalnego żywienia oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania planów żywienia, przygotowania diety i jej ewentualnej fortyfikacji.

ADRESACI STUDIÓW:

 • Osób zainteresowanych tematyką dietetyki klinicznej, w tym prowadzeniem poradnictwa dietetycznego i leczenia żywieniowego w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych,
 • Posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej o profilu medycznym, biochemicznym, biologicznym, chemicznym (tj. dla lekarzy, dietetyków, farmaceutów, fizjologów, biochemików, psychologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, kosmetologów).

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, prowadzona do wyczerpania limitu miejsc.

Aby zostać przyjętym, należy spełnić poniższe wymagania:

 1. Rejestracja w systemie internetowej rekrutacji;
 2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej;
 3. Złożenie wymaganych dokumentów;

Wszystkie informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdą Państwo w zakładce Zasady rekrutacji – WSZUiE Poznań

ROZKŁAD ZJAZDÓW I ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM:

 • Zajęcia prowadzone są hybrydowo tj. wykłady w formie zdalnej, ćwiczenia kontaktowo w budynku Uczelni.
 • Zjazdy odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu (zawsze będzie to jeden zjazd on-line i/lub jeden zjazd kontaktowy).
 • Zajęcia odbywają się w weekendy sobota (cały dzień), niedziela (do godziny ok. 16.30).
 • Studia podyplomowe na kierunku Dietetyka kliniczna trwają dwa semestry (252 h) i kończą się egzaminem końcowy

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW:

 1. Fizjologia i patofizjologia żywienia
 2. Podstawy dietetyki klinicznej
 3. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 4. Żywienie w wybranych jednostkach chorobowych
 5. Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce
 6. Dieta szpitalna w praktyce
 7. Dieta eliminacyjna w praktyce klinicznej
 8. Dietetyka kliniczna w populacji pediatrycznej
 9. Projektowanie diet w wybranych jednostkach chorobowych
 10. Suplementacja diety

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Uczęszczanie na zajęcia praktyczne oraz teoretyczne
 • Uzyskanie pozytywnych zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
 • Pozytywna ocena z egzaminu końcowego
 • Wniesienie wymaganych opłat

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA 85 zł
KOSZT STUDIÓW – I RATA 5500 zł
KOSZT STUDIÓW – VIII RAT 6000 zł
RATA MIESIĘCZNA – VIII RAT 750 zł

Pliki do pobrania

Regulamin studiów podyplomowych z dnia 1.09.2022 r.pdf0.2 MBPOBIERZ