Studia podyplomowe

Poradnictwo żywieniowe – STUDIA ON-LINE

 

Tematyka studiów pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie: oceny stanu odżywienia, zasad postępowania dietetycznego w zależności od stanu klinicznego pacjenta, zasad żywienia zbiorowego, a także wspomagania żywieniowego osób podejmujących aktywność fizyczną. W programie studiów znajdują się również wybrane zagadnienia psychodietetyczne, które pozwalają zrozumieć istotę problemów związanych z odżywianiem oraz skutecznie motywować do zmiany. Narzędzia psychodietetyczne wraz z prawidłowo dobranym planem żywieniowym podwyższają skuteczność dietoterapii. Celem prowadzonych zajęć jest przekazanie na najwyższym poziomie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim umiejętności praktycznych, które studenci uzyskają podczas zajęć z planowania i projektowania diet przy wykorzystaniu nowoczesnych programów komputerowych wspomagania dietetycznego.

STUDIA SKIEROWANE SĄ DO:

 • osób zainteresowanych dietetyką oraz prowadzeniem poradnictwa żywieniowego.
 • osób ubiegających się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku dietetyka (mogą stanowić kurs przygotowawczy).

Uwaga: Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie co najmniej studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, prowadzona do wyczerpania limitu miejsc.

Aby zostać przyjętym, należy spełnić poniższe wymagania:

 1. Rejestracja w systemie internetowej rekrutacji;
 2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej;
 3. Złożenie wymaganych dokumentów;

Wszystkie informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdą Państwo w zakładce Zasady rekrutacji – WSZUiE Poznań

ROZKŁAD ZJAZDÓW I ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM:

 • Zajęcia prowadzone w formie on-line w czasie rzeczywistym.
 • Zjazdy odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu.
 • Zajęcia odbywają się w weekendy sobota (cały dzień), niedziela (do godziny ok. 16.30).
 • Studia podyplomowe na kierunku Poradnictwo żywieniowe trwają dwa semestry i kończą się egzaminem końcowym.

PODCZAS STUDIÓW REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY:

 • Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego
 • Podstawy biochemii i fizjologii żywienia
 • Podstawy chemii żywności
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Towaroznawstwo produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • Żywienie człowieka zdrowego
 • Dietetyka kliniczna z elementami zaburzeń odżywiania, oceną stanu odżywiania i sposobu odżywiania
 • Edukacja żywieniowa
 • Podstawowe narzędzia w pracy dietetyka
 • Żywienie w wybranych jednostkach chorobowych
 • Planowanie i projektowanie diet – komputerowe systemy wspomagania dietetycznego
 • Podstawy żywienia zbiorowego
 • Farmakologia i farmakoterapia żywienia z oceną interakcji leków z żywnością
 • Wybrane zagadnienia z zakresu marketingu i zarządzania w usługach żywieniowych
 • Podstawy aktywności fizycznej
 • Żywienie osób aktywnych fizycznie
 • Technologia potraw w dietetyce
 • Psychodietetyka i komunikacja z pacjentem

Dla osób chętnych istnieje możliwość wzięcia udziału w płatnym kursie gotowania dietetycznego. Kurs odbywać się będzie na terenie Uczelni. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

 • Uczęszczanie na zajęcia praktyczne oraz teoretyczne.
 • Uzyskanie pozytywnych zaliczeń z poszczególnych przedmiotów.
 • Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.
 • Wniesienie wymaganych opłat.

Po zakończeniu studiów otrzymują Państwo świadectwo ukończenia zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA 85 zł
KOSZT STUDIÓW – I RATA 3900 zł
KOSZT STUDIÓW – VIII RAT 4200 zł
RATA MIESIĘCZNA – VIII RAT 525 zł

Pliki do pobrania

Regulamin studiów podyplomowych z dnia 1.09.2022 r.pdf0.2 MBPOBIERZ