Studia podyplomowe
Psychodietetyka

 

Studia podyplomowe z psychodietetyki są kierunkiem uzupełniającym kompetencje absolwentów dietetyki o zagadnienia i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu psychodietetyka. Program kierunku opiera się na 3 modułach tematycznych. Pierwszy moduł „medyczne aspekty psychodietetyki” odwołuje się do zagadnień klinicznych. Drugi moduł „psychologia w dietetyce” szczegółowo kształtuje wiedzę i umiejętności z obszarów psychologii powiązanych z odżywianiem i chorobami dietozależnymi. Moduł „psychodietetyka w praktyce – narzędzia i techniki” rozwija umiejętności praktyczne i warsztat pracy przyszłych psychodietetyków.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest uzupełnienie kompetencji absolwentów o aspekty psychodietetyczne, umożliwiające rzetelne realizowanie zawodu psychodietetyka.

ADRESACI STUDIÓW

 • Studia te adresowane są do absolwentów kierunku dietetyka zainteresowanych tematyką psychodietetyki.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie co najmniej studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku dietetyka.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, prowadzona do wyczerpania limitu miejsc.

Aby zostać przyjętym, należy spełnić poniższe wymagania:

 1. Rejestracja w systemie internetowej rekrutacji;
 2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej;
 3. Złożenie wymaganych dokumentów;

Wszystkie informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdą Państwo w zakładce Zasady rekrutacji – WSZUiE Poznań

 ROZKŁAD ZJAZDÓW I ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM

 • Zajęcia prowadzone są hybrydowo tj. wykłady w formie zdalnej, ćwiczenia kontaktowo w budynku Uczelni.
 • Zjazdy odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu (zawsze będzie to jeden zjazd on-line i/lub jeden zjazd kontaktowy).
 • Zajęcia odbywają się w weekendy sobota (cały dzień), niedziela (do godziny ok. 16.30).
 • Studia podyplomowe na kierunku Poradnictwo żywieniowe trwają dwa semestry (240 h) i kończą się egzaminem końcowym.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY REALIZOWANE PODCZAS STUDIÓW:

 1. Zaburzenia odżywiania u dzieci i dorosłych
 2. Otyłość i bariatria – standardy leczenia i aspekty psychodietetyczne
 3. Nutripsychiatria
 4. Psychologia odżywiania i odchudzania
 5. Psychologia emocji, motywacji i stresu
 6. Podstawy psychologii zaburzeń osobowości
 7. Psychologiczne aspekty chorób dietozależnych
 8. Mindfulness w jedzeniu
 9. Coaching dietetyczny
 10. Projektowanie programów profilaktycznych

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Uczęszczanie na zajęcia praktyczne oraz teoretyczne
 • Uzyskanie pozytywnych zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
 • Pozytywna ocena z egzaminu końcowego
 • Wniesienie wymaganych opłat

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA 85 zł
KOSZT STUDIÓW – I RATA 6500 zł
KOSZT STUDIÓW – VIII RAT 7000 zł
RATA MIESIĘCZNA – VIII RAT 875 zł

 

 

Pliki do pobrania

Regulamin studiów podyplomowych z dnia 1.09.2022 r.pdf0.2 MBPOBIERZ