Kosmetologia i menedżer gabinetu kosmetycznego


Studia podyplomowe
Kosmetologia i menedżer gabinetu kosmetycznego

 

Studia podyplomowe Kosmetologia i menedżer gabinetu kosmetycznego to studia, które umożliwią słuchaczom zdobycie specjalistycznej wiedzy jak również umiejętności z zakresu przeprowadzania zabiegów kosmetologicznych w obrębie twarzy, ciała dłoni i stóp. Oprócz zdobywania tych kompetencji zawodowych, słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności budowania profesjonalnej usługi kosmetologicznej w swoim gabinecie. Słuchacze poznają narzędzia marketingowe, które umożliwią dotarcie do docelowej grupy odbiorców usług kosmetologicznych.

STUDIA SKIEROWANE SĄ DO:

 • Osób, które ukończyli inne niż studia kosmetologiczne I stopnia, a chcą się przygotować do przystąpienia do studiów II stopnia z Kosmetologii
 • Osób, które chcą otworzyć własny gabinet kosmetologiczny
 • Osób zainteresowanych tematyką kosmetologiczną

Uwaga: Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie dyplomu co najmniej studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich) z dowolnego kierunku.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, prowadzona do wyczerpania limitu miejsc.

Aby zostać przyjętym, należy spełnić poniższe wymagania:

 1. Rejestracja w systemie internetowej rekrutacji;
 2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej;
 3. Złożenie wymaganych dokumentów;

Wszystkie informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdą Państwo w zakładce Zasady rekrutacji – WSZUiE Poznań

 ROZKŁAD ZJAZDÓW I ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM:

 • Zjazdy odbywają się raz w miesiącu. Wyjątkiem jest jeden miesiąc, w którym realizowane są dwa zjazdy (najczęściej luty/czerwiec). W trakcie roku akademickiego realizowanych jest dziesięć zjazdów. Zajęcia odbywają się w weekendy tzn. piątek (od godziny 16/17), sobota (cały dzień), niedziela (do godziny ok. 16.30).
 • Studia podyplomowe na kierunku Kosmetologia i menedżer gabinetu kosmetycznego trwają dwa semestry i kończą się egzaminem końcowym.
 • Zajęcia prowadzone są hybrydowo tj. wykłady w formie zdalnej, ćwiczenia kontaktowo w budynku Uczelni.

PODCZAS STUDIÓW REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY:

 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Dermatologia
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Podstawy fizykoterapii
 • Masaż
 • Chemia kosmetyczna
 • Kosmetologia w ujęciu holistycznym
 • Wizaż i stylizacja
 • Podstawy marketingu
 • Planowanie biznesu
 • Organizacja i zarządzanie
 • Personal Branding
 • E-marketing
 • Organizacja salonu kosmetycznego

REALIZACJA TEMATÓW I ZAGADNIENIEŃ W RAMACH ZAJĘĆ:

 • Diagnozowanie skóry i określanie rodzajów cer po wyszczególnieniu widocznych cech
 • Dobór właściwej pielęgnacji domowej i gabinetowej do rodzaju cer z wykorzystaniem kosmetyków i aparatury uwzględniając wskazania i przeciwwskazania
 • Masaż twarzy, szyi i dekoltu oraz ciała
 • Zabieg manualnego oczyszczania skóry zgodnie z metodyką uwzględniając wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
 • Zabieg pielęgnacyjny ciała z użyciem kosmetyków i aparatury zabiegowej zgodnie z metodyką uwzględniając wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
 • Manicure i pedicure oraz pielęgnacja dłoni i stóp zgodnie z metodyką uwzględniając wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
 • Grupy kosmetyków, różnice między nimi oraz odczytywanie składu INCI produktu kosmetycznego
 • Modyfikowanie stylu życia aby utrzymać zdrowie fizyczne i psychiczne uwzględniając holistyczne podejście
 • Makijaż dzienny i wieczorowy zgodny z typem urody, kształtem twarzy, oczu i ust oraz okazją
 • Planowanie, zarządzanie i organizowanie pracy w szeroko pojmowanym biznesie usług kosmetologicznych
 • Zwiększanie zysków ze sprzedaży usług oraz produktów detalicznych poprzez stosowanie technik sprzedaży w salonie kosmetycznym
 • Zarządzanie i motywowanie zespołem pracowników w salonie kosmetycznym
 • Pozyskiwanie nowych klientów salonu kosmetycznego oraz utrzymywanie obecnych poprzez tworzenie pozytywnych relacji
 • Budowanie kompletnej strategii marketingowej przedsiębiorstwa oraz wprowadzanie działań promocyjnych
 • Kreowanie własnego wizerunku jako element samopromocji
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w odniesieniu do zasad i regulacji prawnych obowiązujących mikroprzedsiębiorstwa
 • Właściwie stosowanie się do wymogów sanitarnych i epidemiologicznych w salonie kosmetycznym.

Na zajęciach praktycznych w ramach pracowni kosmetycznej, zabiegi wykonywane są na sobie nawzajem

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 • Odpowiedni strój i zamienne obuwie
 • Aktualne orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych (lub kserokopia z ważnej, podpisanej przez lekarza medycyny pracy książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych);
 • Potwierdzenie przebycia szczepienia przeciwko WZW typu B (zaświadczenie lub kserokopia z książeczki zdrowia);

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Uczęszczanie na zajęcia praktyczne oraz teoretyczne
 • Uzyskanie pozytywnych zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
 • Pozytywna ocena z egzaminu końcowego
 • Wniesienie wymaganych opłat

PERSPEKTYWY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z KOSMETOLOGII I MANADŻERA GABINETU KOSMETYCZNEGO

Po zakończeniu studiów otrzymują Państwo świadectwo ukończenia zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ukończenie tego kierunku uprawnia Państwa do pracy w:

 • Gabinecie kosmetycznym
 • Ośrodkach SPA, sportowych i centrach fitness
 • Przychodniach specjalistycznych np. dermatologicznych
 • Firmach i hurtowniach kosmetycznych
 • Jednostkach szkoleniowych w branży kosmetologicznej

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA 85 zł
KOSZT STUDIÓW – I RATA 5300 zł
KOSZT STUDIÓW – VIII RAT 5800 zł
RATA MIESIĘCZNA – VIII RAT 725 zł

Pliki do pobrania

Regulamin studiów podyplomowych z dnia 1.09.2022 r.pdf0.2 MBPOBIERZ