Studia podyplomowe
Podologia praktyczna

 

Studia podyplomowe Podologia praktyczna to studia, które umożliwią słuchaczom zdobycie specjalistycznej wiedzy jak również umiejętności z zakresu przeprowadzania specjalistycznych zabiegów podologicznych, które mają na celu poprawę wyglądu i zdrowia paznokci i skóry stóp. Ponadto przedmioty takie jak BHP, anatomia i fizjologia, dermatologia, diagnostyka i biomechanika chodu oraz promocja zdrowia dadzą szerszą perspektywę spojrzenia na stopę. Studia te poza tym, iż dadzą kompleksową wiedzę i umiejętności pozwalające na przystąpienie bezpośrednio po ukończonych studiach do pracy podologa, to dają także podstawową wiedzę o aspektach prawnych w zawodzie podologa oraz jak zbudować bezpieczny gabinet.

STUDIA SKIEROWANE SĄ DO:

 • Osób, które chcą otworzyć własny gabinet podologiczny i świadczyć usługi podologiczne
 • Osób zainteresowanych tematyką podologiczną

Uwaga: Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie dyplomu co najmniej studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich) z dowolnego kierunku.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, prowadzona do wyczerpania limitu miejsc.

Aby zostać przyjętym, należy spełnić poniższe wymagania:

 1. Rejestracja w systemie internetowej rekrutacji;
 2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej;
 3. Złożenie wymaganych dokumentów;

Wszystkie informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdą Państwo w zakładce Zasady rekrutacji – WSZUiE Poznań

ROZKŁAD ZJAZDÓW I ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM:

 • Zjazdy odbywają się raz w miesiącu. Wyjątkiem jest jeden miesiąc, w którym realizowane są dwa zjazdy (najczęściej luty/czerwiec). W trakcie roku akademickiego realizowanych jest dziesięć zjazdów. Zajęcia odbywają się w weekendy tzn. piątek (od godziny 16/17), sobota (cały dzień), niedziela (do godziny ok. 16.30).
 • Studia podyplomowe na kierunku Podologia praktyczna trwają dwa semestry i kończą się egzaminem końcowym.
 • Zajęcia prowadzone są hybrydowo tj. wykłady w formie zdalnej, ćwiczenia kontaktowo w budynku Uczelni.

PODCZAS STUDIÓW REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY:

 • BHP w gabinecie podologicznym
 • Anatomia i fizjologia kończyny dolnej
 • Podstawy biomechaniki chodu
 • Dermatologia paznokci i skóry stóp
 • Podstawy mikrobiologii podologicznej
 • Diagnostyka podologiczna
 • Podologiczna ocena stanu paznokci i skóry stóp
 • Pracownia podologiczna
 • Korekcja wrastających paznokci
 • Preparaty podologiczne
 • Odciążenia w podologii
 • Terapie manualne w podologii
 • Promocja zdrowia w gabinecie podologicznym
 • Nowości w podologii
 • Organizacja gabinetu podologicznego

REALIZACJA NIEKTÓRYCH TEMATÓW I ZAGADNIENIEŃ W RAMACH ZAJĘĆ:

 • Choroby bakteryjne, wirusowe, grzybicze skóry stóp i paznokci
 • Wpływ cukrzycy na paznokcie i skórę stóp
 • Zespół stopy cukrzycowej
 • Aparatura diagnostyczna i pomiarowa w pracy podologa (podoskop, plantokonturograf, podoskaner)
 • Przeprowadzenie wywiadu podologicznego z pacjentem
 • Rekonstrukcja i protetyka płytki paznokciowej
 • Zastosowanie opatrunków, taśm do kinesjotapingu
 • Kwalifikowanie wrastających paznokci do konkretnego rodzaju klamry
 • Sondowanie i tamponowanie wrastających paznokci
 • Aplikacja klamer klejonych do płytki przy użyciu kleju
 • Aplikacja klamer metalowych i drucianych
 • Wskazanie procedury postępowania samodzielnego pacjenta w domu w przypadku wrastającego paznokcia
 • Rozróżnianie preparatów podologicznych z grup: nawilżających, natłuszczających, regenerujących, emolientowych, dezynfekcyjnych, grzybo- i bakteriostatycznych, przyżegających
 • Wskazywanie substancji aktywnych w preparatach i określanie ich funkcji
 • Stosowanie preparatów w procedurach zabiegowych w gabinecie i w pielęgnacji domowej
 • Analiza Kart Charakterystyki Produktów Niebezpiecznych i Charakterystyk Produktu Leczniczego do produktów gabinetowych
 • Diagnostyka kończyn dolnych w celu ustalenia potrzeby odciążenia i doboru właściwego odciążenia
 • Wykonanie odciążenia i analiza wpływu odciążenia na kończynę dolną i struktur wyżej położonych
 • Masaż kończyny dolnej, elementy terapii manualnej kończyny dolnej
 • Tworzenie procedur profilaktyki prozdrowotnej w obrębie podologii
 • Tworzenie materiałów promujących zdrowie w obrębie podologii

Na zajęciach praktycznych w ramach pracowni podologicznej, zabiegi wykonywane są na sobie nawzajem oraz na pacjentach

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 • Odpowiedni strój i zamienne obuwie
 • Aktualne orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych (lub kserokopia z ważnej, podpisanej przez lekarza medycyny pracy książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych);
 • Potwierdzenie przebycia szczepienia przeciwko WZW typu B (zaświadczenie lub kserokopia z książeczki zdrowia);

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Uczęszczanie na zajęcia praktyczne oraz teoretyczne
 • Uzyskanie pozytywnych zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
 • Pozytywna ocena z egzaminu końcowego
 • Wniesienie wymaganych opłat

PERSPEKTYWY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PODOLOGII

Po zakończeniu studiów otrzymują Państwo świadectwo ukończenia zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ukończenie tego kierunku uprawnia Państwa do pracy w:

 • Gabinecie podologicznym i kosmetycznym
 • Ośrodkach SPA, sportowych i centrach fitness
 • Przychodniach specjalistycznych oraz rehabilitacyjnych
 • Firmach i hurtowniach kosmetyczno-podologicznych
 • Jednostkach szkoleniowych w branży podologicznej

 

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA 85 zł
KOSZT STUDIÓW – I RATA 6500 zł
KOSZT STUDIÓW – VIII RAT 7000 zł
RATA MIESIĘCZNA – VIII RAT 875 zł

Pliki do pobrania

Regulamin studiów podyplomowych z dnia 1.09.2022 r.pdf0.2 MBPOBIERZ