Podologia praktyczna


Podologia praktyczna

ADRESACI STUDIÓW:
Studia są skierowane głównie do absolwentów kierunków kosmetycznych, medycznych uczelni wyższych, którzy chcą zdobyć, pogłębić wiedzę i nabyć nowe umiejętności. Na studia mogą aplikować również osoby nie posiadające doświadczenia w zakresie podologii oraz dziedzin pokrewnych, jednak są one zobowiązane do odbycia płatnego kursu przygotowawczego*.

CEL STUDIÓW:
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu podologii. Podolog to osoba, która troszczy się o dobrą kondycję kończyn dolnych i zajmuje się ich profilaktyką. Starzenie się społeczeństwa oraz niehigieniczny tryb życia, przyczyniają się do rozwoju takich schorzeń jak cukrzyca czy zaburzenia krążenia, co wiąże się z licznymi dolegliwościami kończyn dolnych np. stopa cukrzycowa. Podolog to zawód przyszłości, a dla pacjentów to profesjonalna pomoc w pielęgnacji, profilaktyce i zapobieganiu chorobom stóp.

ROZKŁAD ZJAZDÓW I ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM:
Zjazdy odbywają się raz w miesiącu. Wyjątkiem jest miesiąc styczeń lub luty, w którym są dwa zajazdy, ze względu na kończący się semestr zimowy i zaczynający semestr letni. W roku akademickim realizowane jest dziesięć zjazdów.

Zajęcia odbywają się w weekendy tzn. piątek (godzina 16/17), sobota, niedziela (do godziny ok. 16.30).

Studia trwają dwa semestry i kończą się egzaminem końcowym.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:

 • diagnostyka funkcjonalna w podologii
 • pracownia kosmetologii podologicznej
 • podologia korekcyjna z elementami zaopatrzenia ortopedycznego
 • terapie tkanek miękkich w podologii
 • fizykoterapia w podologii
 • biomechanika stopy
 • komunikacja z pacjentem
 • chirurgia stopy
 • dermatologia z el. mykologii
 • surowce kosmetyczne
 • podstawy żywienia w profilaktyce chorób metabolicznych (stopy cukrzycowej)
 • Fakultet – nowości w podologii

NASI PROWADZĄCY:
Warsztaty, seminarium i pracowania prowadzone przez uznanych PRAKTYKÓW:

 • lek. med. Ryszard Szczepański- ortopeda
 • dr Paweł Korman- fizjoterapeuta
 • mgr Sara Nowicka- podolog-kosmetolog
 • mgr Justyna Olszewska- podolog-kosmetolog
 • mgr Małgorzata Sobczyk- fizjoterapeuta

REALIZACJA TEMATÓW I ZAGADNIENIEŃ W RAMACH ZAJĘĆ:
(Kompetencje wyróżniające WSZUiE na rynku edukacyjnym)

 • Wszystkie znane na rynku metody korekcji wrastającego paznokcie: 3 rodzaje klamer + kostka Arkady
 • Korekcja ustawienia stopy:
  * diagnostyka stóp na podoskopie> na tej podstawie dopasowanie kortezy – wykładki (2 metody)
 • Poznawanie rodzajów opatrunków stopy cukrzycowej oraz specjalistycznych kosmetyków
 • Kinezjo-taping (plastry) w opracowaniu halluxów i stawu skokowego
 • Drenaż limfatyczny kończyn dolnych
 • Masaż korekcyjny stóp
 • Trening sensoryczny (wzmacnianie więzadeł stawu skokowego)
 • Zajęcia ćwiczeniowe przeprowadzane są na pacjentach (II semestr)

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 • odpowiedni strój i zamienne obuwie
 • aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczną (ksero) dostarczona do dziekanatu na pierwszym zjeździe, bądź podczas składania dokumentów;
 • szczepienie przeciwko żółtaczce typu B (ksero)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • uczęszczanie na zajęcia praktyczne oraz teoretyczne
 • uzyskanie pozytywnych zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
 • pozytywna ocena z egzaminu praktycznego oraz egzaminu końcowego
 • wniesienie wymaganych opłat

PERSPEKTYWY DLA OSÓB KOŃCZĄCYCH PODOLOGIĘ PRAKTYCZNĄ:
Po zakończeniu studiów otrzymują Państwo świadectwo ukończenia zgodne z obowiązującymi przepisami.
Ukończenie tego kierunku uprawnia Państwa do pracy w:

 • gabinecie podologicznym i kosmetycznym
 • ośrodkach SPA, sportowych i centrach fitness
 • przychodniach specjalistycznych oraz rehabilitacyjnych
 • domach opieki oraz sanatoriach

 

OPŁATY
WPISOWE 85 zł
CZESNE ZA 2 SEMESTRY 6 000 zł
* KURS PRZYGOTOWAWCZY 330 zł

* KURS PRZYGOTOWAWCZY – 2 dni-pt/so lub so/nd połowa października. Podstawy podologiczne (zapoznanie ze sprzętem, narzędziami, pojęcia związane z podologią, pedicure pielęgnacyjny).