Biblioteka – organizacja pracy


Godziny pracy Biblioteki – dla studentów

Poniedziałek 9:00 – 15:30
Wtorek  8:30 – 16:30
Środa  8:30 – 16:30
Czwartek  8:30 – 16:30
Piątek  8:30 – 16:30
Sobota  9:00 – 16:30

O planowanych i nagłych zmianach w grafiku pracy Biblioteki informujemy na Fan Page’ u Biblioteki na fb/lib.wszuie i na stronie www.wszuie.pl

Terminy zwrotów książek można przedłużać telefonicznie. Numer bezpośredni do biblioteki: (61) 655 85 76

Biblioteczny: Katalog on-line

Kontakt do nas:
Tel: 61 655 85 76
E-mail:
biblioteka@wszuie.pl
dcedrowska@wszuie.pl

Zasady korzystania z biblioteki (wypożyczalnia i czytelnia) w czasie trwania zagrożenia epidemicznego
1. W pomieszczeniach biblioteki mogą przebywać tylko osoby zdrowe. Każdy przejaw widocznej infekcji może być powodem do niewpuszczenia użytkownika do biblioteki.
2. Przy wejściu do biblioteki użytkownik oczekuje na zgodę wejścia do dalszych pomieszczeń biblioteki.
3. Po wejściu do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk.
4. W pomieszczeniach biblioteki użytkownicy zobowiązani są do szczelnego zakrycia ust oraz nosa – obowiązuje maseczka lub przyłbica.
5. W bibliotece może przebywać jednocześnie do ośmiu 8 osób. Korzystając z wolnego dostępu do półek, należy dbać o min. 1,5-metrowy odstęp od innego użytkownika. Uwaga! Czas przebywania jednego użytkownika w wypożyczalni ograniczony do 15 minut/użytkownika.
6. W czytelni może jednocześnie przebywać do 2 osób. Zarówno w pracy z materiałami bibliotecznymi (książki, czasopisma), jak i przy komputerze należy mieć na sobie jednorazowe rękawiczki. Uwaga! Czas pracy w czytelni ograniczony do maks. 1 godziny/użytkownika.
7. W związku z otwartym dostępem do półek użytkownicy mają obowiązek zakładać rękawiczki w czasie wyboru książek do wypożyczenia.
8. Rękawiczki należy utylizować w odpowiednio oznakowanym pojemniku na odpady medyczne umieszczone na korytarzach.
9. Użytkownik oddający książki odkłada je do wyznaczonego pojemnika.
10. W celu uniknięcia kumulowania osób zakup podręczników odbywa się w tym semestrze wyłącznie grupowo. Odbiór zamówionych egzemplarzy, po wcześniejszym zgłoszeniu zamówienia: w bibliotece. Osoba reprezentująca grupę dysponuje odliczoną gotówką lub ma możliwość płatności kartą.

Pliki do pobrania

E-Informatoriumpdf0.1 MBPOBIERZ
Regulamin dla użytkowników niebędących studentami/słuchaczami WSZUiEpdf0.5 MBPOBIERZ
REGULAMIN BIBLIOTEKI I WYPOŻYCZALNI WSZUiE w POZNANIUpdf0.1 MBPOBIERZ
Zasady korzystania z biblioteki (wypożyczalnia i czytelnia) w czasie trwania zagrożenia epidemicznegopdf0.1 MBPOBIERZ