Biuro Karier WSZUiE


Misją Biura Karier jest wspieranie Was – studentów i absolwentów WSZUiE – w rozwoju zawodowym oraz w poszukiwaniu pracy.

W jaki sposób to robimy?
1. Współpracujemy z pracodawcami i agencjami doradztwa zawodowego.
2. Doradzamy w poszukiwaniach praktyk zawodowych.
3. Organizujemy targi pracy.
4. Organizujemy we współpracy z pracodawcami szkolenia i wykłady.
5. Zapraszamy na spotkania specjalistów różnych branż oraz ludzi biznesu w celu inspirowania młodych ludzi i dzielenia się z nimi doświadczeniami i dorobkiem zawodowym.
6. Oferujemy Wam od pierwszego roku studiów wsparcie specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego oraz psychologii.

Biuro Karier w WSZUiE działa również w takich obszarach, jak:

  • monitorowanie losów zawodowym absolwentów,
  • organizacja warsztatów dla studentów,
  • organizacja poradnictwa indywidualnego,
  • organizacja kursów dla studentów niepełnosprawnych,
  • doradztwo w karierze.

Biuro Karier WSZUIE w Poznaniu
60-133 Poznań ul. Brzeźnicka 3
tel. 61 6558575
biurokarier@wszuie.pl