Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Okres realizacji projektu: 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 69 996 zł

Beneficjent projektu: Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach. W zakres działań możliwych do realizacji w obrębie przedsięwzięcia wpisują się:

–  doposażenie nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia w sprzęt do prowadzenia zajęć zdalnych.

– zakup oprogramowania wykorzystywanego w procesie kształcenia na odległość

– doposażenie sal wykładowych w sprzęt do wideokonferencji.