Uczelniany System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia


Pliki do pobrania

Dokumentacja Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
KSIĘGA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIApdf0.9 MBPOBIERZ
Procedury
PSZJ-01 Nadzór nad dokumentami i zapisamipdf0.3 MBPOBIERZ
PSZJ-02 Audyt WSZiDJKpdf0.2 MBPOBIERZ
PSZJ-03 Tworzenie modyfikacja i monitorowanie programów i planów studiów oraz efektów uczenia siępdf0.3 MBPOBIERZ
PSZJ-04 Organizacja i zarządzanie procesem dydaktycznympdf0.3 MBPOBIERZ
PSZJ-05 Organizacja i ocena jakości praktyk zawodowychpdf0.3 MBPOBIERZ
PSZJ-06 Kadra dydaktycznapdf0.3 MBPOBIERZ
PSZJ-07 Hospitacje zajęć dydaktycznychpdf0.2 MBPOBIERZ
PSZJ-08 Współpraca z otoczeniem zewnętrznym i interesariuszami zewnętrznymipdf0.2 MBPOBIERZ
PSZJ-09 Ocena procesu dydaktycznego oraz infrastruktury i zasobów materialnychpdf0.3 MBPOBIERZ
PSZJ-10 Reagowanie na konflikty, dyskryminację i przemoc oraz zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa studentówpdf0.2 MBPOBIERZ
PSZJ-11 Rozwiązywanie konfliktówpdf0.2 MBPOBIERZ
PSZJ-12 Zakupy pozycji książkowych i czasopism do biblioteki uczelnianejpdf0.2 MBPOBIERZ