Wzory dyplomów


Wzory dyplomów wydawanych przez

Wyższą Szkołę Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

 

WZORY DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW 3.07.2023 r. –
Wzory dyplomów ukończenia studiów I stopnia LINK
Wzory dyplomów ukończenia studiów II stopnia LINK
Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego, wraz z opisem sposobu dokonywania tej weryfikacji LINK
Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 3.07.2023 r.
Data rozpoczęcia wydawania dokumentu: 3.07.2023 r.
Okres ważności dokumentu: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzorca: –

 

WZORY DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW 16.07.2021 r. – 2.07.2023 r.
Wzory dyplomów ukończenia studiów I stopnia LINK
Wzory dyplomów ukończenia studiów II stopnia LINK
Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego, wraz z opisem sposobu dokonywania tej weryfikacji LINK
Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 16.07.2021 r.
Data rozpoczęcia wydawania dokumentu: 16.07.2021 r.
Okres ważności dokumentu: 2.07.2023 r.
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzorca: 2.07.2023 r.