Komunikaty


Komunikat Władz Uczelni w sprawie wznowienia zajęć praktycznych

Dodano: 26.11.2020

Komunikat dla: Dietetyka | I Rok | II Rok | III Rok | Kosmetologia | Licencjackie | Magisterskie | Niestacjonarne | Stacjonarne | Studia Podyplomowe |

Szanowni Studenci,

w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, która na obecny czas wskazuje na znaczny spadek zachorowań, w porównaniu z sytuacją sprzed miesiąca, jak i kierując się obowiązującymi rozporządzeniami rządowymi decyzją Władz Uczelni z dniem 30.11 brwznawiamy zajęcia praktyczne w budynku Uczelni w formie kontaktowej w najwyższym rygorze sanitarnym.

Wszelkie szczegółowe informacje będziemy do Państwa kierować poprzez aplikację Teams, w zespole „Studenci”, w kanale „komunikaty”, jak również na bieżąco umieszczać w zakładce „Aktualności” na wszuie.pl.

Jednocześnie informujemy, że również przywracamy działalność biblioteki. Zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni podporządkowane są zasadom reżimu sanitarnego (zob. zakładka „Biblioteka„).

Prosimy o przypomnienie sobie regulaminów korzystania z pracowni i laboratorium (zob. Wytyczne Rektora) – uczestnictwo w zajęciach będzie odbywać się według ścisłych zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Uwaga! W razie potrzeby rezerwowania noclegów na czas odbywania zjazdów powinno wystarczyć oświadczenie osoby rezerwującej termin w hotelu, że jego podróż ma charakter służbowy. Treść tego rodzaju oświadczenia należy formułować indywidualnie.

Pozostałe Komunikaty