Składanie dokumentów rekrutacyjnych 2020

Dodano: 25.08.2020

Osobiście dokumenty rekrutacyjne Kandydaci na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe będą mogli złożyć w Biurze Rekrutacji od 1 lipca.

Wszystkich Kandydatów zachęcamy do wcześniejszej wysyłki dokumentów za pośrednictwem poczty polskiej lub kurierem zarówno teraz, jak i przez cały okres trwania rekrutacji.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Po rejestracji w systemie w zakładce „Druki” zostaną wygenerowane dokumenty, które należy pobrać, wydrukować i dostarczyć do uczelni. Pozostałe wymagane dokumenty to:

– jedno zdjęcie w formie papierowej, spełniające wymagania zdjęcia dowodowego – Ogólne informacje – przykłady zdjęć – dla kandydatów na I i II stopień studiów;

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie potrzebne do uzyskania dostępne jest do pobrania w systemie w zakładce „Druki”) – dla kandydatów na I i II stopień studiów;

– kserokopia świadectwa maturalnego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Pracownika Biura Rekrutacji WSZUiE) – dla kandydatów na I stopień studiów;

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Pracownika Biura Rekrutacji WSZUiE)  – dla kandydatów na II stopień studiów;

– orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych (możliwość dostarczenia na I zjazd)  – dla kandydatów na I i II stopień studiów;

– zaświadczenie o szczepieniu WZW B (ksero wspisu z książeczki zdrowia Kandydata)  – dla kandydatów na I i II stopień studiów;

Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji to 7 września 2020 r. (Dotyczy Kandydatów, którzy dokonali wcześniej rejestracji online. Możliwa jest rejestracja na studia po tym terminie, jeżeli na danym kierunku będą wolne miejsca.)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji od pon do pt w godz. 9:00 – 15:00:

Tel. 61 655 85 71

Tel. 668 617 060

email: rekrutacja@wszuie.pl

Więcej informacji na: Rekrutacja 2020